Spelregels van no cure no pay

Het indienen van uw incasso-opdracht is kosteloos. De tarieven en voorwaarden van het indienen van onbetaalde facturen ‘no cure no pay’ geldt alleen voor het buitengerechtelijke incasso traject. Uw debiteur is gevestigd of woonachtig in Nederland. Wel brengen wij de dossierkosten en indien van toepassing de kosten van de WIK brief. Klik hier voor de tarieven.

Wat doet RM INCASSO:

  • RM INCASSO tracht uw onbetaalde factuur met rente te innen bij uw debiteur.
  • De incassokosten worden bij uw debiteur in rekening gebracht.
  • Na een geslaagde, volledige incasso betaalt RM INCASSO de bij de debiteur geïncasseerde hoofdsom -/- provisie en rente aan u uit.
  • De geïncasseerde incassokosten komen aan RM INCASSO toe.

Wat verwacht RM INCASSO van u:

  • U levert RM INCASSO alle relevante informatie en documenten aan, zoals de factuur en de door u verzonden aanmaning.
  • Als uw debiteur een consument is, dient u een ’14 dagen herinneringsbrief’ te hebben verzonden, waarin de incassokosten conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten worden aangezegd.
  • Als u zelf betaling of correspondentie over de vordering ontvangt van uw debiteur stelt u RM INCASSO daarvan direct op de hoogte.
  • Na aanlevering van de vordering van RM INCASSO onthoudt zich van het maken van afspraken met uw debiteur over deze vordering.

Wat als de debiteur niet wil betalen:

Deze voorwaarden hebben betrekking op de buitengerechtelijke incasso van uw vordering. Als uw debiteur de vordering betwist en dus een gerechtelijke procedure noodzakelijk is. Dan kan RM INCASSO in overleg met u na een verhaalsonderzoek, ook de gerechtelijke procedure namens u uitvoeren.

Is het verhaalsonderzoek positief – de vordering is juridisch en financieel haalbaar – dan starten wij na uw toestemming een gerechtelijke procedure voor u op via het kantongerecht (vorderingen t/m € 25.000,-) of de Rechtbank (vorderingen > € 25.000,-). RM INCASSO brengt dan een kostenindicatie voor u uit.

Wat als de debiteur niet kan betalen, bijvoorbeeld in geval van faillissement:

Indien uw vordering niet kan worden geïncasseerd omdat de debiteur geen verhaal biedt brengt RM INCASSO geen kosten in rekening.

Zijn er nooit kosten verschuldigd?

In de volgende  gevallen bent u aan RM INCASSO kosten verschuldigd: als u de opdracht aan RM INCASSO intrekt of de uitvoering daarvan belemmert, dan wel indien u de vordering zelf incasseert maar ook indien de vordering – ondanks de inspanningen van RM INCASSO – slechts gedeeltelijk wordt geïncasseerd.

In deze gevallen bent u aan RM INCASSO een vergoeding verschuldigd berekend conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten, verhoogd met de door RM INCASSO gemaakte (informatie)kosten. Deze kosten worden in de buitengerechtelijke incasso fase in rekening gebracht vanaf het moment dat de dagvaarding wordt voorbereid.

De incassokosten zijn berekend aan de hand van onderstaande staffel:

Over de eerste 2.500,00 15% Min. € 40,00
Over de volgende 2.500,00 10%
Over de volgende 5.000,00 5%
Over de volgende 190.000,00  1%
Over de volgende € 800,000,00 0,50% Max. € 6.675,00

Indien RM Incasso uw vordering volledig incasseert betaald u een provisie van 15% over de bruto geïncasseerde gelden

BTW

RM INCASSO kan uitsluitend btw over de (incasso) kosten bij uw debiteur innen als uw organisatie niet-btw plichtig is.

14 dagen brief

Indien u het product “14 dagen brief” hebt gekozen zullen wij u digitaal een factuur van € 25,00 exclusief BTW doen toekomen. Deze dient u binnen 14 dagen over te maken op het rekeningnummer van RM Incasso