Mijn Pagina Naam

Met onze persoonljke aanpak en de inzet van relevante middelen, helpen wij bedrijven bij het incasseren van onbetaalde facturen

Mediation

Heeft u een conflict met uw klant over uw geleverde diensten of producten? Een huurconflict of een conflict met uw werknemer? Of heeft u een conflict met uw trouwe toeleverancier met wie u al jaren prettig samenwerkt?

We begrijpen dat geschillen kunnen ontstaan tussen twee partijen, en we zijn hier om u te helpen een constructieve en bevredigende oplossing te vinden. Ons doel is om een open dialoog te faciliteren, misverstanden recht te zetten en wederzijds begrip te bevorderen. Door samen te werken, streven we naar een oplossing die beide partijen tevreden stelt en verdere geschillen voorkomt.

Mediationproces

  1. Intakegesprek: Tijdens het eerste intakegesprek zullen beide partijen de gelegenheid krijgen om hun standpunten uiteen te zetten en hun zorgen over het conflict te delen. Onze neutrale mediator zal de rol op zich nemen om te luisteren, vragen te stellen en de kern van het geschil te begrijpen. We zullen ook de relevante documentatie, inclusief de factuur, leveringsvoorwaarden en eventuele communicatie tussen beide partijen, grondig doornemen om een volledig beeld te krijgen van de situatie.
  2. Communicatieherstel: Een van de eerste doelstellingen van het mediationproces is om de communicatie tussen beide partijen te herstellen. Onze mediator zal ervoor zorgen dat iedereen de gelegenheid krijgt om hun emoties en zorgen uit te drukken zonder onderbroken te worden. We moedigen respectvolle communicatie aan en geven ruimte voor reflectie.
  3. Belangenidentificatie: In dit stadium zullen we ons richten op het identificeren van de werkelijke belangen van elke partij. We zullen dieper ingaan op de redenen achter hun standpunten en zoeken naar onderliggende behoeften en wensen. Door deze belangen bloot te leggen, kunnen we mogelijkheden vinden voor een win-winoplossing.
  4. Opties en oplossingen: Onze mediator zal samen met beide partijen opties en mogelijke oplossingen voorstellen om het conflict aan te pakken. We moedigen creatief denken aan en streven ernaar om realistische en haalbare oplossingen te vinden. Het doel is om tot een overeenkomst te komen die recht doet aan de behoeften van beide partijen.
  5. Onderhandeling: De onderhandelingsfase is het moment waarop beide partijen actief betrokken zullen zijn bij het bespreken van de voorgestelde oplossingen. Onze mediator zal de gesprekken begeleiden, conflicten ontmantelen en ervoor zorgen dat alle opties op tafel worden gelegd.
  6. Overeenkomst: Als we tot een overeenkomst komen, zal deze zorgvuldig worden opgesteld en ondertekend door beide partijen. De overeenkomst dient als een bindend document dat de basis vormt voor het oplossen van het conflict. Hierin zullen de rechten en verantwoordelijkheden van elke partij duidelijk worden uiteengezet.

Vertrouwelijkheid

Tijdens het mediationtraject is vertrouwelijkheid van groot belang. Alles wat tijdens de sessies wordt besproken, blijft strikt vertrouwelijk en kan niet worden gebruikt als bewijs in eventuele juridische procedures, mocht het geschil niet worden opgelost. Dit zorgt ervoor dat alle partijen zich vrij kunnen uiten en zich comfortabel voelen bij het delen van informatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit mediationtraject een positieve stap is om tot een bevredigende oplossing te komen voor het conflict over de factuur, geleverde dienst of product. We moedigen openheid, respect en samenwerking aan om een duurzame oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Onze mediator zal u door elke stap van het proces begeleiden en ondersteunen om het meeste uit deze ervaring te halen.

Daadkrachtig en doelgericht

Onze doelstelling is er op gericht een zo adequate manier van incassering van achterstallige betalingen te realiseren. Met andere woorden; Wij maken gebruik van alle denkbare middelen die binnen de wet- en regelgeving, waaraan we als incassobureau gebonden, zijn toe te passen.

Gespecialiseerd in maatwerk

RM Incasso is gespecialiseerd in Maatwerk. Hoewel we nooit garanties kunnen geven kunnen we wel samen met u bekijken wat de beste strategie is om uw debiteur te laten betalen. Tenslotte kunnen we uiteraard ook maatwerk afspraken maken omtrent de fee. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken! Klik hier om meer te weten te komen.

Transparant Incassobureau

Onze dienstverlening is helder en transparant zonder poespas. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen! Uw vordering snel en effectief geïncasseerd zonder ingewikkelde procedures als het niet nodig is. Nadien evalueren wij met u het dossier en bespreken we de uitkomst. We gaan altijd voor het beste resultaat

Aanpak van ons incassobureau

De aanpak van RM Incasso is gebouwd op kernwaarden: ondernemend, transparant en persoonlijk. Als incassobureau verdiepen wij  ons bij voorbeeld in uw situatie en die van uw klant zodat wij snel en vakkundig het gewenste resultaat bereiken. Steeds vaker komt het voor dat er bemiddeld moet worden in een conflict situatie tussen u en uw debiteur. Hier kunnen wij fungeren als mediatior.

Incasso VVE

Huurincasso

Wij kunnen de achterstallige huur van uw huurders middels regelingen op maat incasseren. Wij voorkomen ontruimingen en zoeken naar de beste oplossing. Het is belangrijk tijdig actie te ondernemen teneinde de achterstand te ver op te laten lopen

Incasso MKB

MKB en ZZP-ers

Wij richten ons vooral op ZZP-ers en MBK-ers. Wij gaan verder waar anderen stoppen. Al vele kleine en middelgrote ondernemers  uit diverse branches wisten ons al te vinden. Het allerbelangrijkste is dat u niet te lang wacht met hulp inschakelen

Incasso VVE

Incassobureau voor VVE’s

Met jaren ervaring van het incasseren van servicekosten en afrekeningen voor diverse VVE’s weten wij wat te doen staat om de factuur te innen. Ten eerste mag de VVE niet de dupe worden en ten tweede wilt de beheerder adequaat overkomen bij de VVE

Incasso VVE

Sportverenigingen

Wij incasseren uw niet betaalde contributies snel en efficiënt. Met onze Online koppeling met uw systeem dient u uw vordering met 1 druk op de knop in. Daarna pakken wij het automatisch voor u op

Vordering verkopen

Vordering verkopen

Wij incasseren uw niet betaalde contributies snel en efficiënt. Met onze Online koppeling met uw systeem dient u uw vordering met 1 druk op de knop in. Daarna pakken wij het automatisch voor u op

14 dagenBrief

WIK Brief

Voordat u het dossier aan ons overdraagt kunnen wij uit naam van RM Incasso een laatste aanmaning versturen aan uw klant. Hiervoor betaalt u een vast bedrag zodat u weet waar u aan toe bent

Tal van tevreden klanten

In de eerste plaats is onze doelstelling er op gericht een zo adequate manier van incassering van achterstallige betalingen te realiseren. Hierbij maken wij gebruik van alle denkbare middelen die ons, binnen de wet- en regelgeving waaraan we als incassobureau gebonden zijn.

100%

Inzet van RM Incasso 100%

24/7

Inzicht in dossier 24/7

5 min

In 5 minuten uw vordering indienen

RM Incasso op Social Media

U vindt ons ook op Facebook, Twitter en Linked In.

 

Social Media

Deze opdrachtgevers gingen u al voor:

Hieronder een een greep van tevreden opdrachtgevers die u al voor gingen