Corona Crisis

U bent een dienstverlener of hebt een product geleverd. De coronacrisis is gaande. U kunt leverancier uw klant tegemoet komen met een regeling. Dit is een keuze maar geen verplichting.

De overheid heeft immers vele steunpakketten voor elke ondernemer. De overheid wil dat de rekeningen betaald worden.

U leverencier heeft immers ook u rekeningen die betaald moeten worden.
Soms zijn er ook klanten die al slecht gingen en deze crisis aangrijpen als excuus voor hun eigen falen. Helaas horen wij dit op dagelijkse basis.

Heeft u een debiteur die zijn rekening niet dan dient u stappen te ondernemen. Doet u dit niet dan is het einde zoek en leidt u hierdoor schade.

Betaling niet ontvangen?
Dien uw incasso direct in via “Incasso overdragen”
Mocht het minnelijk niet lukken dan kunnen wij uw debiteur dagvaarden en zorgen dat er middels en Gerechtelijke Procedure beslag kan worden gelegt op het vermogen van uw debiteur. Dit kan zijn middels bankbeslag, beslag op roerende of onroerende zaken of op het inkomen indien uw debiteur een particulier is.

Uitvaartkosten

Veel dienstverleners maken afspraken met klanten voor het leveren van het dienst zoals een uitvaart.  Ongeveer 74 van de bevolking in Nederland hebben een uitvaartverzekering zodat de uitvaart netjes wordt geregeleld bij overlijden en dat betekend dat gemiddeld 1 op de 4 mensen de nabestaanden opzadelen met de kosten voor een uitvaart van een dierbare.

Een deel van die mensen hebben voldoende middelen op dit te bekostigen maar veel mensen leven met een minimaal inkomen en hebben simpelweg niet de financiele middelen om maandelijks een premie te betalen.

Ondanks het feit dat men in Nederland verplicht moet verzekeren voor ziektekosten en dit niet geregeld voor uitvaartkosten. Hierover kan heel wat gediscusieerd worden want wat moet je nu doen als een dierbare komt te overlijden en je wilt een waardig afscheid willen geven maar je hebt niet de middelen?

RM Incasso werkt voor diverse uitvaartondernemers en heeft inmiddels veel expertise opgebouwd en gaat in plaats van het nemen tot harde incassomaatregelen treffen met de debiteur/nabestaande kijken welke mogelijkheden er zijn om toch uiteindelijk de rekening te kunnen betalen. In de meeste gevallen hebben nabestaanden zonder financiele middelen recht op Bijzondere Bijstand maar deze moet dat wel tijdig en correct aangevraagt worden. Meestal binnen een jaar na overlijden. Onze Incasso specilisten helpen de debiteur met de aanvraag teneinde de uitvaartkosten z.s.m. voldaan te krijgen voor haar opdrachgevers.

Nieuwe Wet helpt

8 oktober 2020 Nu veel ondernemingen door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen en misschien zelfs met faillissement. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van minister Dekker (Rechtsbescherming) die nu is aangenomen door de Eerste Kamer, kan dit helpen voorkomen. De wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden. Minister Dekker: “Als een meerderheid van schuldeisers van een onderneming in ernstige financiële problemen het samen eens wordt over de afbetaling van schulden, kan het niet zo zijn dat één individuele schuldeiser of aandeelhouder daar een stokje voor steekt. Juist om te voorkomen dat bedrijven dan omvallen, maken we het in dit soort situaties makkelijker om tot een schuldsanering te komen en het bedrijf voort te zetten. Dat is goed voor werknemers, ondernemers én schuldeisers.”

Meer ondernemingen kunnen door Op dit moment kan een akkoord over het terugbrengen van schulden alleen tot stand komen als alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen. Elke individuele betrokkene heeft daardoor een prikkel om instemming te weigeren om daarmee een betere positie voor zichzelf te creëren. Hierdoor is het moeilijk en vaak onmogelijk om tot overeenstemming te komen. Dat gaat nu veranderen. Het is de bedoeling dat de WHOA de mogelijkheden voor een herstructurering van schulden vergroot, door de rechter een akkoord dat wordt gesteund door de meerderheid te laten bevestigen. Een akkoord over het terugbrengen van de schulden kan dan niet meer worden gedwarsboomd door een individuele schuldeiser of aandeelhouder. Ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, kunnen door deze wet daarom makkelijker doorgaan met deze activiteiten en een faillissement voorkomen. Bron: Rijksoverheid.nl