Tarieven

Dossierkosten

Bij vorderingen tot € 450,00 (Hoofdsom) betaald u eenmalig € 25,00 dossierkosten. Het indienen van uw incasso-opdracht groter dan € 450,00 (Hoofdsom) betaald u € 45,00 dossierkosten. Uw debiteur is gevestigd of woonachtig in Nederland. Deze kosten gelden alleen voor het buitengerechtelijke traject.

Dagvaarden

Indien uw debiteur niet betaald en u wilt een gerechtelijke procedure starten dan kunnen wij de voorbereidende werkzaamheden voor de dagvaarding voor u uitvoeren. Dit betekend dat wij het voorwerk doen voor de deurwaarder en zo het dossier ineens kunnen aanleveren. De kosten hiervan zijn vanaf € 95,00 Hierbij gaan we ervan uit dat de voorbereiding maximaal 1,5 in beslag neemt. Bij complexe dossiers zullen wij een indicatie maken van de tijd en een fixed price afspreken voor de extra tijd. Het uurtarief bedraagt € 65,00 per uur.
Daarnaast zult u het griffierecht, het feitelijk opstellen van de dagvaarding, informatiekosten en het betekenen van de dagvaarding in rekening gebracht krijgen. Indien u de zaak wint zullen zal het griffierecht, de informatiekosten en de kosten voor de ambtshandelingen bij uw debiteur verhaald worden. De kosten van de dagvaarding zelf worden in de regel niet toegekend.

14 dagenbrief (WIK Brief)

Indien u nog niet zelf een zgn. 14 dagen brief heeft verzonden kunnen wij dit voor u doen. De kosten hiervan bedragen € 25,00. Indien er sprake is van een succesvol buitengerechtelijk incassotraject zullen wij deze kosten niet bij u in rekening brengen.

Kosten opdrachtgever

Indien de hoofdsom en de buitengerechtelijke kosten volledig worden voldaan zullen wij het dossier afsluiten en met u afrekenen. RM Incasso rekent 5% over de hoofdsom exclusief BTW alszijnde commissie aan uw door. Voorwaarde is wel dat de vordering hard is, wat betekend dat er minimaal een getekende offerte of opdrachtbevestiging bestaat en dat, indien het gaat om een particulier of VOF/Eenmanszaak, er geen registraties bekend zijn in het bewindsregister. Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden zal het commissiepercentage ten minste 15% van de hoofdsom exclusief BTW bedragen.

Indien u de vordering terugtrekt of het incassotraject belemmerd, om welke reden dan ook dan zullen wij de buitengerechtelijke kosten conform de staffel WIK bij u in rekening brengen.

Uw vordering deels geïncasseerd

Indien wij uw vordering slecht deels weten te incasseren worden als eerste de buitengerechtelijke kosten verrekend. Voorbeeld. Uw heeft een vordering van € 1.000,00. Conform de wet op incassokosten bedragen de buitengerechtelijke kosten € 150,00. De vordering zal dan € 1.150,00 bedragen (excl. rente) Uw debiteur zal dit bedrag moeten voldoen. Stel; uw debiteur lost in totaal € 800,00 af op de schuld van € 1.150,00 en verder verhaal blijkt niet mogelijk dan is de berekening als volgt. € 150,00 aan buitengerechtelijke kosten worden in mindering gebracht op de aflossing van € 800,00. Er blijft € 650,00 over. Dit bedrag wordt aan u overgemaakt. U ontvangt separaat een afrekening. Wij rekenen u:
1. Dossierkosten € 45,00.
2. Indien wij een WIK brief hebben verzonden berekenen wij u € 25,00
3. 5% van het geïncasseerde bedrag. In het voorbeeld 5% van € 650,00 = € 32,50

Totaal ontvangt u een rekening van € 102,50 (indien er een WIK brief is verzonden of € 77,50 (Indien geen WIK brief is verzonden)

Uw debiteur gaat failliet

Indien uw debiteur tijdens het traject failliet gaat zullen wij de vordering bij de curator indienen en het dossier sluiten. Wij zullen u slechts de dossierkosten en indien hiervan gebruik is gemaakt de kosten voor het versturen van een WIK brief, in rekening brengen. Als op later moment toch nog een slotuitkering komt zullen wij 10% van dit bedrag aan u in rekening brengen met een maximum van de wettelijke buitengerechtelijke kosten.

Uw debiteur treedt toe in de WNSP/MSNP of komt onder bewind te staan

Indien uw debiteur tijdens het traject in de WSNP/MSNP of onder bewind komt te staan zullen wij de vordering bij de bewindvoerder indienen en het dossier sluiten. Wij zullen u slechts de dossierkosten en indien hiervan gebruik is gemaakt de kosten voor het versturen van een WIK brief, in rekening brengen. Als op later moment toch nog een slotuitkering of een regeling wordt getroffen zullen wij 10% van dit bedrag aan u in rekening brengen met een maximum van wettelijke buitengerechtelijke kosten.

Uw debiteur biedt geen verhaal

Wat als de debiteur geen verhaal biedt en u geen gerechtelijk traject wilt starten?
Indien uw vordering niet kan worden geïncasseerd omdat de debiteur geen verhaal biedt brengt RM INCASSO geen kosten in rekening met uitzondering van de standaard dossierkosten en indien hiervan gebruik is gemaakt de kosten voor het versturen van een WIK brief.

Verhaalsonderzoek

Is het verhaalsonderzoek positief – de vordering is juridisch en financieel haalbaar – dan starten wij na uw toestemming een gerechtelijke procedure voor u op via het kantongerecht (vorderingen t/m € 25.000,-) of de Rechtbank (vorderingen > € 25.000,-). De kosten van een verhaalonderzoek bedragen € 195,00 maar bieden geen enkele garantie voor een succesvol traject.